อุปกรณ์เลือกสัญญาณภาพ (Switch/Selector) เป็นสวิทช์สลับสัญญาณวีดีโอประเภทต่างๆ เช่น 4K UHD 4:44 Switch, HDMI Switch, Compoment Switch, Composite Switch, DVI Switch, Multi-view Switch, SDI Switch และ VGA Switch
 • CYP CLUX-2HPIP 2×1 HDMI Multiviewer
  ฿ 26,300.00
 • CYP CLUX-41N HDMI 4 to 1 Switcher
  ฿ 7,400.00
 • CYP CPLUS-V4H1H 4x1 UHD+ Switcher
  ฿ 9,700.00
 • CYP CPLUS-V4H1HP UHD 4 to 1 Switcher
  ฿ 20,900.00
 • VANZEL LSW501HDR 4K 5 IN 1 OUT HDMI SWITCH WITH HDR SUPPORT
  ฿ 2,500.00
 • NEXIS HSW41A 4K@60 4 IN 1 OUT HDMI SWITCHER WITH AUDIO EXTRACT
  ฿ 4,990.00
 • VANZEL LH-401QB HDMI 4X1 QUAD MULTIVIEWER SWITCHER
  ฿ 15,900.00
 • ATLONA AT-UHD-SW-52ED 4K/UHD Five-Input HDMI Switcher with Mirrored HDMI / HDBaseT Outputs
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-UHD-SW-52 4K/UHD Five-Input HDMI Switcher with Mirrored HDMI Outputs
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-UHD-SW-510W Universal Switcher with Wireless Link
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-UHD-SW-51 4K/UHD Five-Input HDMI Switcher
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-UHD-SW-5000ED 4K/UHD Five-Input HDMI Switcher with Two HDBaseT Inputs and Mirrored HDMI / HDBaseT Outputs
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-UHD-CLSO-824 4K/UHD 8×2 Multi-Format Matrix Switcher
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-UHD-CLSO-612ED 4K/UHD Six-Input Multi-Format Switcher
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-UHD-CLSO-601 4K/UHD Six-Input Multi-Format Switcher
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-OPUS-RX41 Four-Input 4K HDR Switcher with HDMI and HDBaseT Inputs
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-OME-SW32 3×2 Matrix Switcher for HDMI and USB-C
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-OME-SW21-TX-WPC Wallplate HDBaseT Transmitter for HDMI and USB-C with USB Hub
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-OME-ST31A Three-Input Switcher for HDMI and USB-C
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-OME-RX31 3×1 AV Switcher and Receiver with Scaler
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-OME-RX21 2×1 AV Switcher and Receiver with Scaler
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-OME-PS62 6×2 Matrix Presentation Switcher with USB
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-OME-MS52W 5×2 Matrix Switcher with USB and Wireless Link
  ฿ 0.00
 • ATLONA AT-OME-MS42 4×2 Matrix Switcher with USB
  ฿ 0.00