อุปกรณ์เลือกสัญญาณภาพ (Switch/Selector) เป็นสวิทช์สลับสัญญาณวีดีโอชนิด Compoment Switch

ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้