อุปกรณ์เลือกสัญญาณภาพ (Switch/Selector) สวิทช์สลับสัญญาณวีดีโอชนิด Multi-view Switch
 • VANZEL LH-401QB HDMI 4X1 QUAD MULTIVIEWER SWITCHER
  ฿ 15,900.00
 • VANZEL MW3812 MULTI-VIEW VIDEO WALL PROCESSOR 8 DVI IN, 12 HDMI OUT
  ฿ 0.00
 • NEXIS PH-SW41Q 4 IN 1 OUT HDMI SEAMLESS SWITCH WITH QUAD DISPLAY
  ฿ 23,900.00
 • NEXIS SH-SW41D HDMI QUAD SWITCHER
  ฿ 10,000.00
 • NEXIS UH41D 4 PORT HDMI FREE STYLE MULTI-VIEW SWITCH
  ฿ 0.00
 • NEXIS SH-SW81M HDMI 8X1 MULTI-VIEWER 4K
  ฿ 29,900.00