KVM Cable & Adapter เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ KVM ชนิดต่างๆ กับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ผ่านทางคีย์บอร์ด จอมอนิเตอร์ และเม้าส์
 • ATEN KA9140 ALTUSEN CAT 5 KVM ADAPTOR MODULE
  ฿ 26,900.00
 • ATEN KA7120 ALTUSEN CAT-5 PS/2 KVM ADAPTER
  ฿ 6,900.00
 • ATEN KA7130 ALTUSEN CAT-5 USB KVM ADAPTER
  ฿ 6,900.00
 • ATEN KA7140 ALTUSEN CAT-5 SERIAL ADAPTER
  ฿ 6,900.00
 • ATEN KA7170 ALTUSEN CAT-5 USB KVM ADAPTER
  ฿ 6,900.00
 • ATEN KA7175 ALTUSEN CAT-5 USB KVM ADAPTER
  ฿ 8,000.00
 • ATEN KA7176 ALTUSEN USB KVM CABLE
  ฿ 12,900.00
 • ATEN UC10KM PS/2 TO USB CONVERTER
  ฿ 1,000.00
 • ATEN UC100KMA PS/2 TO USB CONVERTER
  ฿ 2,000.00
 • ATEN CV100KM PS/2 EMULATOR
  ฿ 2,900.00
 • ATEN CV130A CONSOLE CONVERTER
  ฿ 4,900.00
 • ATEN CV130B CONSOLE CONVERTER (SUN)
  ฿ 4,900.00
 • ATEN CV131B CONSOLE CONVERTER (SUN)
  ฿ 4,900.00
 • ATEN CV131A ALTUSEN CV131A SUN CONSOLE CONVERTER
  ฿ 4,900.00
 • ATEN KA7520 PS/2 KVM ADAPTER CABLE (CPU MODULE)
  ฿ 3,900.00
 • ATEN KA7920 PS/2 KVM ADAPTER BUILT-IN 4.5M CAT5 CABLE (CPU MODULE)
  ฿ 2,900.00
 • ATEN KA7970 USB KVM ADAPTER BUILT-IN 4.5M CABLE (CPU MODULE)
  ฿ 2,900.00
 • ATEN KA7570 USB KVM ADAPTER CABLE (CPU MODULE)
  ฿ 3,900.00
 • ATEN KA7177 USB VIRTUAL MEDIA KVM ADAPTER CABLE WITH SMART CARD READER (CPU MODULE)
  ฿ 8,900.00
 • ATEN KA7178 DUAL OUTPUT USB VIRTUAL MEDIA KVM ADAPTER WITH AUDIO
  ฿ 13,900.00
 • ATEN KA7171 USB-PS/2 KVM ADAPTER MODULE WITH LOCAL CONSOLE
  ฿ 15,900.00
 • ATEN KA7169 DISPLAYPORT USB VIRTUAL MEDIA KVM ADAPTER CABLE
  ฿ 10,900.00
 • ATEN KA7168 HDMI USB VIRTUAL MEDIA KVM ADAPTER
  ฿ 10,900.00
 • ATEN KA7166 DVI USB VIRTUAL MEDIA KVM ADAPTER
  ฿ 9,900.00