KM KVM ใช้ควบคุมคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลายๆ เครื่องผ่านทางคีย์บอร์ด เม้าส์ 
 • ATEN CS724KM 4-PORT USB BOUNDLESS KM SWITCH
  ฿ 24,900.00
 • G&D TradeSwitch2-USB 2-PORT USB KM TRADE SWITCH
  ฿ 0.00
 • G&D TS4-USB 4-PORT USB KM TRADE SWITCH
  ฿ 0.00
 • G&D TradeSwitch8-USB-RM 8-PORT USB KM TRADE SWITCH
  ฿ 0.00