อุปกรณ์เลือกสัญญาณภาพ (Switch/Selector) สวิทช์สลับสัญญาณวีดีโอชนิด 4K UHD 4:44 Switch
  • NEXIS MS401 4K HDMI SELECTOR 4-PORT (4K@60HZ 444)
    ฿ 8,900.00
  • NEXIS SW941 4K HDMI SWITCHER 4×1 (4K@60HZ 444)
    ฿ 7,900.00